AKTUALNE KURSY I SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
partnerem Powiatu Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 
Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”.
 
Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami:
- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
- Syntea Spółka Akcyjna
- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
 
Cel projektu…
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i plac oświatowych kształcenia zawodowego”.
 
Dla kogo…
Uczniowie i nauczyciele następujących szkół kształcenia zawodowego:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
 
Zakres wsparcia…
DORADZTWO ZAWODOWE…
Każdy uczeń weźmie udział w doradztwie, podczas którego przygotowany zostanie indywidualny plan działania.
KURSY I SZKOLENIA….
Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.
W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia:
- Studium rysunku przestrzennego
- Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody
- Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym
- Prawo jazdy kat. B
- Prawo jazdy kat. E do B
- Operator koparko-ładowarki
- Kurs kelner-barman
- Kurs obsługi kasy walutowej
- Kurs florystyczny
- Kurs nauki języka migowego
- Kurs wizażu
- Kurs baristy
- Kurs na uprawnienia elektryczne SEP
- Kurs obsługi kasy fiskalnej
- Kurs cukiernika
- Kurs garmażera
- Kurs spawanie metodą MAG
- Planowanie i organizacja imprez sportowych
- Zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej
- Kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness
KOŁA NAUKOWE…
W ramach współpracy ze szkołami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa również w zajęciach, których efektem będzie zdobycie specjalistycznej wiedzy i przygotowanie uczniów do studiów wyższych i podjęcia zatrudnienia.
Koła naukowe z zakresu:
- sieci komputerowe i telekomunikacyjne
- projektowanie stron www
- programowanie w aplikacjach internetowych
- podstawowe i zaawansowane certyfikaty umiejętności komputerowych – ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
- Mystery Shopper – tajemniczy klient w pomiarze zadowolenia klientów
- kompetencje potrzebne do profesjonalnej obsługi klienta
- Adventure – koło naukowe zastosowań marketingu w turystyce
- branżowy język obcy (język angielski i język niemiecki)
- styl i stylizacja ogródków przydomowych
- zaawansowane techniki modelowania 3d
PRAKTYKI I STAŻE…
Kolejną formą wsparcia w projekcie jest udział w praktykach i stażach zawodowych u  przedsiębiorców z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Praktyki i staże zawodowe trwać będą 150 godzin i za udział w nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.
STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI…
Niezbędne do prowadzenia nauczania zawodowego:
- doradztwo zawodowe
- architektura krajobrazu
- mechanika pojazdów samochodowych
- logistyka
KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI…
Kursy i szkolenia zawodowe z zakresu:
- kurs diagnosty pojazdów samochodowych
- kurs florystyki
- kurs kelner – barman
- kurs menedżer hotelarstwa
- kurs marketingu internetowego
- kurs baristy
- kurs sommeliera
- kurs concierge
- kurs carvingu
- kurs w zakresie obsługi oprogramowania Subiekt
- kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
- kurs egzaminatora OKE
PRAKTYKI I STAŻE DLA NAUCZYCIELI…
Nauczyciele biorąc udział w praktykach i stażach zawodowych będą mieli możliwość poszerzyć zakres swoich praktycznych umiejętności oraz poznają oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników – absolwentów szkół kształcenia zawodowego.
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO…
W ramach projektu zostaną doposażone warsztaty i pracownie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. oraz  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO….
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich zostanie przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Krajeńskich. Oferta kształcenia szkoły zostanie poszerzona o kształcenie zawodowe osób dorosłych.
Oferta Centrum będzie tworzona przy współudziale lokalnych przedsiębiorców tak, aby realizowane kursy zawodowe były zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorców.
W Centrum powstanie specjalistyczna pracownia CNC. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć warunki do nauczania zbliżone do środowiska pracy w nowoczesnych firmach.
 
Efekty…
- nabycie umiejętności i kwalifikacji przez minimum 100 uczniów biorących udział w działaniach ukierunkowanych
  na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych
- poznanie zasad i warunków pracy przez minimum 240 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców z lokalnego rynku
- uzyskanie kwalifikacji przez 16 nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach zawodowych oraz stażach i praktykach zawodowych
- zakup doposażenia tj. sprzętu i materiałów dydaktycznych do 3 szkół kształcenia zawodowego
- nawiązanie i realizacja programów współpracy z przedsiębiorstwami przez 2 szkoły kształcenia zawodowego
- powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich
- dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szkół kształcenia zawodowego
- zakup programów komputerowych w ramach racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w 1 szkole.
 
Wartość projektu… 7 314 007,34 zł, z których:
  - wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej
    z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące 93,26%,
  - środki Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wniesione w postaci udostępnienia sal i pracowni szkoleniowych stanowią 6,74%.
 
Informacje o projekcie…
U koordynatorów szkolnych oraz w sekretariatach szkół:
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich, ul. Kościuszki 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko
   oraz
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel.: 95 783 66 78, e-mail: biuroprojektu.pzea''małpa''gmail.com
 • 13-02-2017
 • Autor: M. S.
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
 • Logo: RSS
 • Logo: Facebook
 • Logo: YouTube
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
System e-Usług
Baner: Baner partnerów 1Baner: Baner partnerów 2Baner: Baner partnerów 3Baner: baner_zgrana rodzina
 • Baner: LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
 • Baner: ZKS PIĘCIOBÓJ
 • Baner: MINISTERSTWO SPORTU
 • Baner: ZKŻ STELMET
 • Baner: BLASZCZYK_TENIS
 • Baner: LRPO_MAŁY
 • Baner: Marta_Lindow
 • Baner: Marta_ESAB
 • Baner: Marta_Europejska Akademia Sportu
 • Baner: OŚRODKI_Z_WOSIR