Ilustracja do informacji: STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW!

STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW!

 • 04-01-2018
 • , Autor: Magdalena Modzelewska
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
W tym roku po raz jedenasty przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać do 8 lutego br. - Nie ma lepszego wychowania, niż wychowanie przez sport. To coś więcej niż tylko przysłowiowe zdrowie. To przede wszystkim rozwijanie pasji, walka ze słabościami oraz motywacja do pokonywania przeszkód – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.
 
Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2018 reguluje uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).
Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.
Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
 • reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,
 • reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,
 • zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
 • byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,
 • byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców
  lub juniorów.
W 2018 roku na przyznanie stypendiów sportowych w budżecie Województwa Lubuskiego zabezpieczono kwotę 188.200 zł.
Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp.
Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.
Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 273 lub 569.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce SPORT oraz http://www.bip.lubuskie.pl/ w zakładce STYPENDIA.
 
 
Źródło: lubuskie.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Logo: RSS
 • Logo: Facebook
 • Logo: YouTube
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
System e-Usług
Baner: Baner partnerów 1Baner: Baner partnerów 2Baner: Baner partnerów 3Baner: baner_zgrana rodzina
 • Baner: LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
 • Baner: ZKS PIĘCIOBÓJ
 • Baner: MINISTERSTWO SPORTU
 • Baner: ZKŻ STELMET
 • Baner: BLASZCZYK_TENIS
 • Baner: LRPO_MAŁY
 • Baner: Marta_Lindow
 • Baner: Marta_ESAB
 • Baner: Marta_Europejska Akademia Sportu
 • Baner: OŚRODKI_Z_WOSIR