Ilustracja do informacji: CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

 • 16-03-2020
 • , Autor: M. S.
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Zamieszczamy  praktyczne informacje dotyczące koronawirusa, co należy zrobić, gdy masz podstawy sądzić, że możesz być zarażony, lub Twoi bliscy.
Tu znajdziesz całodobowe numery telefonów do stacji sanepidu.  Zapoznaj się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
 
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
 
Szpitale, dla których Wojewoda Lubuski w drodze decyzji administracyjnej podwyższył stopień gotowości:
 • 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Żary.
 • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.
 • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
 • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
 • Nowy Szpital w Szprotawie.
 • Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
Co robić w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa?
Wizyta w rejonie występowania koronawirusa i zaobserwowane objawy.
Osoby, które w ostatnich 14. dni były w rejonie występowania koronawirusa i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinny:
 • bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (numery całodobowych telefonów dyżurnych poniżej)
lub
 • zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 
Wizyta w rejonie występowania koronawirusa i brak objawów.
Osoby, które ostatnich 14 dni były w rejonie występowania koronawirusa i nie zaobserwowały u siebie wyżej wymienionych objawów, powinny:
 • przez kolejne 14 dni kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.
Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zostaną zaobserwowane objawy to:
 • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
 • zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Wizyta w rejonie występowania koronawirusa i kontakt z osobą chorą.
Osoby, które w ostatnich 14 dniach były w rejonie występowania koronawirusa i miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
Pacjenci z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa nie powinny przychodzić do szpitalnych oddziałów ratunkowych ani do szpitalnych izb przyjęć.
 
Całodobowe telefony dyżurne
Wykaz aktualnych telefonów alarmowych, całodobowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie lubuskim.
Pod podane numery telefonów można dzwonić poza godzinami pracy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym!!!
PSSE Drezdenko - 696 058 234
PSSE Gorzów Wlkp. - 604 175 591
PSSE Krosno Odrzańskie - 601 273 908
PSSE Międzyrzecz - 600 460 628
PSSE Nowa Sól - 504 192 937
PSSE Słubice - 668 857 072
PSSE Sulęcin - 515 291 136
PSSE Świebodzin - 660 452 931
PSSE Zielona Góra - 507 055 962
PSSE Żagań - 509 609 856
PSSE Żary - 696 076 892
Telefon alarmowy, całodobowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.: 605-584-739
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
 
PRZECZYTAJ TEŻ KONIECZNIE PRAKTYCZNE INFORMACJE MINISTERSTWA ZDROWIA.
Obserwuj objawy
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:
- bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
- zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 
Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
 
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).
 
Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby. 
 
ZALECENIA
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
 
 
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 
 
Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
 
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.
Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE” oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ”. 
Maseczki
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.
 
800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
 
ZOBACZ AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Logo: RSS
 • Logo: Facebook
 • Logo: YouTube
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
System e-Usług
Baner: Baner partnerów 1Baner: Baner partnerów 2Baner: Baner partnerów 3Baner: baner_zgrana rodzina
 • Baner: LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
 • Baner: ZKS PIĘCIOBÓJ
 • Baner: MINISTERSTWO SPORTU
 • Baner: ZKŻ STELMET
 • Baner: BLASZCZYK_TENIS
 • Baner: LRPO_MAŁY
 • Baner: Marta_Lindow
 • Baner: Marta_ESAB
 • Baner: Marta_Europejska Akademia Sportu
 • Baner: OŚRODKI_Z_WOSIR