Ilustracja do informacji: STREFA CZERWONA- NOWE OBOSTRZENIA

STREFA CZERWONA- NOWE OBOSTRZENIA

 • 23-10-2020
 • , Autor: K. W.

CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE
 
Od 24 października br. w całym kraju zostają wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa!
Obostrzenia dotyczące strefy czerwonej wprowadzone zostaną w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Dbajmy o siebie i bliskich!

 
Wydarzenia sportowe:
 • Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
 • W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
 
Restauracje hotelowe:
 • Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.). 
 • Działalność hoteli jest obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. 
 • Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.
   
 Aquaparki i baseny:
 • Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.
 • Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
 • Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
 
Siłownie i centra i kluby fitness:
 • Zawieszenie działalności.
 • Obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.
 • Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
   
Przemieszczanie się osób:
 • Dzieci i młodzież do 16. roku życia: W godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. W weekendy i dni wolne od nauki ta zasada nie obowiązuje.
 • Seniorzy: Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z: 
- wykonywaniem czynności zawodowych, 
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, 
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. 
 

Przypominamy o obowiązującej zasadzie DDMA, do której dodany został jeden punkt, "W":
Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, Aplikacja, ProteGO Safe, Wietrzenie!
 
NIE ZAPOMINAJCIE O CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWYM ODŻYWIANIU!
 
 
Więcej informacji:  https://www.gov.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
System e-Usług
Baner: Baner partnerów 1Baner: Baner partnerów 2Baner: Baner partnerów 3Baner: baner_zgrana rodzina
 • Baner: LOGO_BHPEX
 • Baner: LOTTO
 • Baner: LUBUSKIE WARTE ZACHODU
 • Baner: LUBUSKA FEDERACJA SPORTU
 • Baner: ZKS PIĘCIOBÓJ
 • Baner: MINISTERSTWO SPORTU
 • Baner: BLASZCZYK_TENIS
 • Baner: WOPR
 • Baner: START
 • Baner: TKKF
 • Baner: RPO 2020
 • Baner: Marta_Lindow
 • Baner: Marta_ESAB
 • Baner: Marta_Europejska Akademia Sportu
 • Baner: Euroregion Sprewa Nysa Bóbr
 • Baner: Catering Drzonków
 • Baner: Stajenka
 • Baner: OŚRODKI_Z_WOSIR